Kandidaten kunnen zich tot 1 mei aanmelden via regelexamen@dehoogerotterdamsche.nl.

Kosten voor deelname aan het examen bedragen € 25,-. Voor leden en abonnementhouders van De Hooge Rotterdamsche zijn er geen kosten aan deelname verbonden.