Kandidaten kunnen zich tot en met 7 februari aanmelden via regelexamen@dehoogerotterdamsche.nl.

Kosten voor deelname aan het examen bedragen € 20,00. Voor leden en abonnementhouders van De Hooge Rotterdamsche zijn er geen kosten aan deelname verbonden.