Droppen ingebedde bal

De nieuwe golfregels maken het spelen vaak gemakkelijker. Dat geldt ook voor deze regel:

Een bal die is ingebed in zijn eigen pitchmark in het algemene gebied mag zonder straf worden opgepakt, schoongemaakt en gedropt binnen een clublengte direct achter de de oorspronkelijke ligplaats van de bal, maar niet dichter bij de hole.

De dropzone is hierdoor dus aanzienlijk vergroot ten opzichte van de oude regels en het is nu ook toegestaan om een ingebedde bal in de rough te ontwijken.

De termen ‘fairway’ en ‘rough’ komen in de ‘Spelerseditie van de Golfregels’ van januari 2019 niet meer voor. In plaats daarvan hebben we het nu over het algemene gebied.

Algemene gebied

Het algemene gebied bestaat uit de hele baan, behalve de vier speciale gebieden. Dat zijn:

  • De afslagplaats op de hole die je speelt
  • De green op de hole die je speelt
  • Alle hindernissen
  • Alle bunkers
Wanneer is een bal ingebed?

Niet wanneer hij alleen maar diep in het gras ligt: minstens een gedeelte van de bal moet onder het niveau van het grondoppervlak in zijn eigen pitchmark liggen. Hij hoeft dat grondoppervlak niet per se te raken. De illustratie laat zien wanneer een bal als ingebed wordt beschouwd.

diagram16-3a-wanneer-is-de-bal-ingebed-nl_translation

Waar moet je droppen?

De bal moet volgens de nieuwe regels gedropt worden in de dropzone. Dat wil zeggen, binnen 1 clublengte van het ‘referentiepunt’, niet dichter bij de hole. Het referentiepunt is het punt direct achter de oorspronkelijke ligplaats van de bal.

diagram16-3b-ontwijken-van-ingebedde-bal-nl_translation

Aan de illustratie is te zien dat de nieuwe dropzone een stuk groter is dan onder de oude regels, toen de bal op het dichtstbijzijnde punt van de ‘inslag’ gedropt moest worden.

Hoe groot het voordeel van droppen volgens de nieuwe regels kan zijn blijkt uit het volgende filmpje:

Tot slot

Blijven er vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met de H&R-commissie. Veel speelplezier!

De Handicap- en Regelcommissie: hrc@dehoogerotterdamsche.nl