Nieuwsbrief 20 juli 2018

Baanupdate

Aanleg drainage hole 8
Er wordt gewerkt aan de linkerkant van de fairway en bij de green. De bedoeling is om ook deze gedeelten van de hole droger te krijgen net als de fairway d.m.v. extra drainage en zandbewerkingen. Dinsdag 24 juli worden er graszoden gelegd. Het duurt dan nog een aantal weken voordat erop gespeeld kan worden. Tot die tijd blijft het als GUR aangemerkt.

Aanleg oefengreen
Er is gestart met de aanleg van een oefengreen beneden bij de driving range, links van hole 13/14. De grond is flink opgehoogd, er wordt drainage en beregening aangelegd. Men kan vanaf een afstand tot wel + 30 meter pitchen naar deze green. Het duurt ruim 2 maanden voordat we deze nieuwe oefengreen kunnen gebruiken.

Tevens wordt de bunker van de huidige pitching-green verlegd waardoor er meer ruimte is om de green vanaf het gras aan te spelen.

Trap naar beneden bij de driving range
Alle tegels zijn recht gelegd en de eerste te grote afstap is verkleind.

Grote robotmaaier
Afgelopen week heeft de Enk Groen & Golf een fairwayrobotmaaier geïnstalleerd. De maaimachine doet constant z’n werk volgens een ingestudeerd patroon. Hij draait rondjes, rijdt volautomatisch achteruit, heft de maaibalken en stuurt een sms aan de greenkeeper als hij met een vooraf ingesteld werkgebied klaar is. Momenteel wordt de maaier uitgebreid getest. In een volgende nieuwsbrief zullen wij u uitgebreid informeren.

Verslag ALV 28 mei 2018

Maandag 28 mei was een extreem warme avond waardoor de opkomst matig was met slechts 39 leden.

Paul ten Dijke nam als voorzitter de vergadering waar, aangezien Vicevoorzitter Ed Schelkers wegens privé omstandigheden was verhinderd.

Een aantal agendapunten delen we graag kort met u:

 • Bespreking van het inhoudelijk jaarverslag met een korte presentatie van de clubmanager over 2017 en de resultaten tot nu toe qua lidmaatschappen, abonnementen en rondenkaarten.
 • Bespreking van het financieel jaarverslag met een toelichting van de penningmeester. De kascommissie adviseert de leden het bestuur decharge te verlenen naar aanleiding van hun bevindingen. Daarnaast vindt de kascommissie dat de spaarrekening van de vereniging beschouwd moet worden als normaal liquide middel. De vergadering neemt het advies van de kascommissie over en daarmee is het inhoudelijk jaarverslag en de jaarrekening 2017 vastgesteld.
 • Het bestuur stelt Tjeerd Veenstra voor als nieuw bestuurslid en hij wordt bij acclamatie hiertoe benoemd. Het bestuur geeft aan dat zij zonder de ingevulde functie van voorzitter voorlopig de taken onderling verdelen en dat Ed Schelkers als plaatsvervangend voorzitter optreedt.
 • Het bestuur heeft voorgesteld om alle te koop staande certificaten namens de golfclub aan te kopen en daarna meteen weer te koop te zetten. Dit wordt door de ALV aangenomen en het bestuur heeft inmiddels na de ALV uitgezocht dat dit ook rechtsgeldig is.
 • Nicolette Zwijnenburg mag de Beker van verdienste 2018 in ontvangst nemen van het bestuur. Zij heeft zich enorm ingezet voor de vereniging, is lid van drie commissies: Werving en Binding, Ladies Night en Golf3daagse, waarvan bij de laatste zelfs als voorzitter. Mede dankzij Nicolette zijn de afgelopen 2 jaar veel nieuwe en succesvolle initiatieven ontwikkeld, vooral met de cie Werving en Binding zoals het begeleiden van samen trainen, ambassadeurschap, begeleiden van kennismakingsclinics etc.
  foto-nicolette-nb
 • De kascommissie doet een oproep voor een nieuwe commissie lid.
 • In de rondvraag werden door enkele leden vragen gesteld. Op de hiervan nog openstaande actiepunten zal het bestuur terugkomen in de volgende ALV.

Resultaten Players 1st

In mei 2018 hebben 239 van onze leden de eerste Players 1st enquête van dit jaar ontvangen. 51% hiervan heeft de tijd genomen om de enquête in te vullen. De enquête bevat de vragen over o.a. de baan, trainingsfaciliteiten, informatievoorziening, tarieven, producten en de horeca. Graag informeren wij u middels een samenvatting over de resultaten.

AANBEVELEN VAN DE HOOGE ROTTERDAMSCHE
De ambassadeursscore is gebaseerd op de vraag “Hoe waarschijnlijk is het dat u De Hooge Rotterdamsche zult aanbevelen bij uw vrienden, familie of collega’s?”.  De vraag wordt beantwoord met een cijfer van 1(zeer onwaarschijnlijk) t/m 10 (zeer waarschijnlijk).

oktober 2017 mei 2018
6 of lager 21% 16% (-5)
7 of 8 49% 55% (+6)
9 of 10 30% 29% (-1)


MEEST VERBETERDE PUNTEN EN AANDACHTSPUNTEN
In de enquête komen verschillende onderdelen aan bod zoals o.a. de baan, het verenigingsleven en de horeca. Hierbij belichten per onderdeel we de meest verbeterde en verminderde punten t.o.v. van oktober 2017.

De baan

 • Het aantal beschikbare startijden is goed (van 5,0 naar 6,4): Het boeken van een starttijd werd voorheen als heel lastig ervaren. Om meer speelgelegenheid te creëren wordt sinds begin dit jaar de mogelijkheid geboden om de hele dag te starten van hole 10. Tevens heeft het no-show beleid resultaat opgeleverd en houdt de aandacht.
 • Passende moeilijkheidsgraad rough (van 6,1 naar 6,9): goed resultaat door meer aandacht van greenkeepers.
 • De baan is over het algemeen aantrekkelijk om op te spelen (van 8,4 naar 8,0): Meer aandacht geven aan gebruiksvriendelijkheid van de baan door bv. bomenkap en breder en langer uitmaaien fairways (bv. hole10).
 • De greens hebben een uniforme snelheid (van 7,3 naar 7,2): Meer bomenkap bij greens waardoor minder ziektegevoelig (schimmels) met als gevolg dat het gras meer gesloten is en dus snellere rol.   

Verenigingsleven

 • Ik voel mij goed geïnformeerd over de (wedstrijd)activiteiten (van 6,8 naar 7,2): Via de nieuwsbrief wordt regelmatig aandacht besteed aan de activiteiten op de club. Daarnaast is onlangs de kalender op de website voorzien van een update om (potentiële en nieuwe) leden beter te informeren welke activiteiten voor wie interessant zijn.
 • Het soort activiteiten dat wordt georganiseerd voldoet aan mijn behoefte (van 6,1 naar 6,5): de spelende commissies zorgen voor zorgt voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten en probeert in te spelen op de behoefte van de golfers. De Golfschooljachttrofee is hier een voorbeeld van. Deze populaire wedstrijd is laagdrempelig en geschikt voor golfers van alle niveaus.
 • In de loop van het jaar worden er voldoende leuke sociale evenementen georganiseerd (van 7,0 naar 6,7): Aan deze behoefte zal beter moeten worden voldaan.
 • Het is makkelijk om je aan te sluiten bij een van de groepen (van 6,7 naar 6,6): Meer ruchtbaarheid geven. Zoals bv. App-groep voor beginnende golfers en Jong volwassenen. Daarnaast is onlangs gestart met een laddercompetitie via Clubladder. Elke twee weken worden één of meerdere wedstrijden georganiseerd. Een mooie manier om andere golfers van de club te leren kennen. Samen met de commissies onderzoeken hoe we dit kunnen verbeteren.

Horeca

 • Kwaliteit eten (van 6,5 naar 7,1): Constanter
 • Het prijsniveau in de horeca is goed in verhouding tot het aanbod en de kwaliteit (van 6,4 naar 7,0): De nieuwe menukaart is laagdrempeliger en scherp van prijs.
 • De bediening en service in de horeca is goed en prettig (van 7,4 naar 7,1): teveel wisselingen in team door seizoenswerkers.

Trainingsfaciliteiten

 • Kwaliteit van de matten op de driving range (van 6,3 naar 6,9): Het gehele driving range gebouw is de afgelopen tijd voorzien van nieuwe matten. Ook zijn er tees aanwezig.
 • Kwaliteit van de ballen op de driving range (van 6,4 naar 6,9): Recentelijk zijn er nieuwe ballen aangeschaft en later dit jaar zullen er weer 20.000 nieuwe ballen beschikbaar zijn. De nieuwe ballen (one piece) zullen echter duurzamer zijn met iets afstandsverlies boven de 100 meter.
 • De kwaliteit van de oefengreen (van 7,2 naar 7,1): De uniformiteit tussen de oefengreens en de greens in de baan stond enige tijd ter discussie. De greenkeepers houden dit momenteel scherp in de gaten. Binnenkort wordt er een nieuwe oefengreen aangelegd tegenover de oefen-pitchinggreen bij hole 13/14.

Leiding & Informatie

 • Het bestuur doet haar werk goed (van 6,5 naar 6,8). Mede door verbetering van communicatie naar leden.
 • De receptionisten kunnen mijn vragen goed beantwoorden (van 7,7 naar 8,0): Het receptie personeel golft ondertussen allemaal en hierdoor heeft men meer feeling met de sport.
 • Er wordt geluisterd naar mijn suggesties (van 6,8 naar 6,1): Alle suggesties worden nu in een matrix gezet en meerdere keren per jaar besproken door bestuur en management.
 • Ik voel mij goed geïnformeerd over belangrijke zaken en activiteiten (van 7,0 naar 6,8): Nog meer uitdaging om beter te communiceren.

Tarieven en producten

 • De verschillende producten voldoen aan mijn behoeften (van 6,3 naar 7,4): Dit resultaat is mede door het zeer succesvolle Twilightabonnement en Jong volwassenen lidmaatschap.
 • Vergeleken met andere banen zijn de lidmaatschapstarieven bij Golfclub De Hooge Rotterdamsche schappelijk (van 6,2 naar 6,8): ook mede door de door nieuwe producten.

Naast de antwoorden op de standaard vragen zijn er ook individuele opmerkingen gemaakt, die door het bestuur en management worden meegenomen in de overwegingen.

Wij danken alle respondenten voor de gegeven feedback!

Clubkampioenen Strokeplay: Danielle van der Weiden & Ragnar Ragnarsson

In het zonovergoten weekend van 7 en 8 juli zijn over drie 18-holes ronden de clubkampioenschappen strokeplay gespeeld. De 6 beste dames en 21 beste heren kwalificeerden zich voor de slotronde op zondag. De uitslag:

Heren

 1. Ragnar Ragnarsson – 242 (77, 85, 80)
 2. Rutger van der Cammen – 245 (85, 76, 84)
 3. Kiffin Gish – 250 (81, 88, 81)

Dames

 1. Danielle van der Weiden – 265 (90, 88, 87)
 2. Annemiek de Langen – 266 (98, 81, 87)
 3. Caya Huijbregts – 267 (83, 86, 98)

Winnaars van harte gefeliciteerd!
ck-web

Herendag Open 2018

Het Herendag Open zit er weer op. Maandag 9 juli was een warme, bewolkte, ietwat drukkende dag, maar prima om met 132 heren een rondje op onze golfbaan, De Hooge Rotterdamsche, te lopen. De shotgun startte om 12.30 uur, de wedstrijdvorm was Four Ball Better Ball met een dubbele start op 15 holes. Vanaf ca. 17.30 uur kwamen de eerste flights van de baan en kon worden bepaald welk team de teamprijs had gewonnen en welke club de Wisseltrofee.

De teamprijs werd gewonnen door Jan en Loek Eekhout van De Rijswijkse Golfclub, de clubprijs door De Hooge Rotterdamsche. De Wisseltrofee blijft bij ons in de prijzenkast staan en er komt een bokaaltje bij.

Deze 4e Herendag Open werd, in een zeer ontspannen sfeer, afgesloten met een heerlijke en uitgebreide BBQ. Volgend jaar een lustrum-editie. Bijgaande via deze link de fotoserie van deze geslaagde dag.

De Herendagcommissie

hd-open

Laatste kans: inschrijving golf3daagse sluit 3 augustus!

Nog maar een kleine twee weken en dan sluit de inschrijving van de Golf3daagse! Er zijn nog plekken beschikbaar, dus schrijf u nu nog in om 1, 2 of zelfs 3 dagen mee op Safari te gaan!

Wel al ingeschreven, maar het inschrijfgeld nog niet overgemaakt? Voor de organisatie is het wenselijk als u het inschrijfgeld uiterlijk 1 augustus overgemaakt heeft op rekeningnummer NL 37 RABO 0160970210 ten name van Golfclub de Hooge Rotterdamsche, onder vermelding van G3D – speeldag(en) en naam. De kosten zijn: €70 op vrijdag, € 23,50 op zaterdag en € 15 op zondag.

Speelt u mee en u vindt het gezellig als uw partner ’s avonds aansluit voor het diner? Ook dit is mogelijk. Mail ons en wij stemmen dit graag met u af. Het mailadres is: golf3daagse@gmail.com of bel met Nicolette Zwijnenburg: 06 515 66 272 of Bas Zwijnenburg: 06 54 63 2919.

Rijnmond Open Golf: vrijwilligers gezocht!

Van 20 t/m 26 augustus 2018 vindt op golfbaan De Hooge Rotterdamsche de 9e editie van het Rijnmond Open Golf plaats. Hét open strokeplay golftoernooi voor topamateurs uit de regio. De spelers met de laagste handicap worden direct geplaatst voor het finaleweekend op 25 en 26 augustus. De overige spelers dienen zich te kwalificeren via de voorrondes, die worden gespeeld van 20 t/m 23 augustus.

Inschrijven kan via https://www.rijnmondopengolf.nl/inschrijven-2018/

Vrijwilligers gezocht!
Zoals voorgaande jaren duidelijk is geworden, kan het Rijnmond Open alleen succesvol verlopen met een groot aantal vrijwilligers. Vorig jaar hebben zo’n 50 vrijwilligers hun bijdrage geleverd aan het succesvolle verloop van het toernooi.

Ook voor het komende Rijnmond Open Golf zijn we op zoek naar een vergelijkbaar aantal vrijwilligers. Aanvullende informatie vindt u op https://www.rijnmondopengolf.nl/vrijwilligers/. Aanmelden als vrijwilliger kunt u via het inschrijfformulier op de website van het Rijnmond Open.

Nieuw: nettoprijzen
Naast fantastische prijzen voor het hoofdklassement(bruto) belonen wij dit jaar ook de drie beste nettospelers van het finaleweekend met prachtige prijzen.

Win een golfreis
Tijdens de kwalificatierondes en de zaterdagronde stelt Go4Golf Reizen elke dag een fantastische prijs beschikbaar. Slaat u op hole 4 een hole-in-one dan ontvangt u  een voucher voor deelname aan een buitenlands toernooi naar keuze: http://go4golfreizen.nl/toernooien/.
Winnaars van het brutoklassement van het Rijnmond Open Golf 2018 ontvangen een 5-daags verblijf voor twee personen in het prachtige Castro Marim resort, inclusief drie greenfees!

Landelijke finale Old Grand Dad Club

Op 2 juli jl. vond de regiowedstrijd van de Old Grand Dad plaats op golfbaan Zeegersloot te Alphen aan de Rijn. De Hooge Rotterdamsche was daar vertegenwoordigd door 6 Grootvaders :

Martien Waayenborg als winnaar van de clubwedstrijd op onze eigen golfbaan van 4 juni jl, vergezeld van 5 mede grootvaders te weten:

Paul Becker Hoff
Johan Kleingeld
Jan Kouwenhoven
Chris Scheenhouwer
Jan Vreeburg.

Door bovengenoemde heren ( in andere volgorde..) werden de volgende plaatsen behaald :

4, 14, 15, 37, 52 & 76.

Op basis van dit resultaat  neemt Johan Kleingeld op 6 augustus a.s. deel aan de landelijke finale om “De Grootvader van het jaar 2018” en is De Hooge Rotterdamsche –evenals vorig jaar – ook dit jaar vertegenwoordigd op de landelijke finaledag.  Deze wedstrijd wordt gespeeld op de golfbaan Anderstein te Maarsbergen.

Uiteraard wensen wij Johan alle succes toe in deze finale !

Nog geen donateur ?

De Stichting Old Grand Dad ondersteunt met de bijdragen van de grootvaders jaarlijks projecten bij sportverenigingen voor geestelijke e/o lichamelijke gehandicapten. Uiteraard zijn daar veel donateurs voor nodig. Onze doelstelling is om voor het einde van het jaar 75 donateurs in ons bestand te hebben. Momenteel staan we op 55 dus ……wilt u dit goede doel steunen ? De minimale bijdrage is € 20,00 per jaar . Wilt u meedoen aan  deze Stichting of nadere informatie ? Een email aan de clubconsul(zie onderstaande gegevens)met uw adresgegevens en emailadres is voldoende.

Mogen we op u rekenen om de Stichting Old Grand Dad te ondersteunen en onze doelstelling te bereiken ?

Bij voorbaat hartelijk dank

Namens de commissie Old Grand Dad

Leo Vermeer/clubconsul OGD

Email: leovermeer@hotmail.com

Tel: 06-45947480