Nieuwsbrief 27 december 2019

In 2020 uitsluitend digitale NGF-pas

In 2020 wordt de fysieke NGF-pas vervangen door een digitale pas. De digitale pas is op de telefoon op te roepen in de Golf.nl app. Met een unieke barcode en QR code op deze pas kunt u zich op golfbanen identificeren. Steeds vaker hebben mensen hun telefoon altijd bij zich en op deze manier ook de NGF pas.

Maar het heeft natuurlijk ook een groot duurzaam voordeel; een digitale pas is veel minder belastend voor het milieu dan een plastic pas. Ook op onze club zien we dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van digitale passen en veel van de plastic kaartjes niet meer worden opgehaald. Daarom gaan wij in 2020 mee in het landelijk beleid rondom de digitalisering van de NGF passen en de focus op verduurzaming.

Alle leden van De Hooge Rotterdamsche ontvangen daarmee vanaf 2020 uitsluitend een digitale pas, te vinden in de Golf.nl App.

Voor vragen of hulp bij het instellen van de Golf.nl app kunt u natuurlijk terecht bij het secretariaat.

NGF-Handicap-digitale-pas

Droppen ingebedde bal

De nieuwe golfregels maken het spelen vaak gemakkelijker. Dat geldt ook voor deze regel:

Een bal die is ingebed in zijn eigen pitchmark in het algemene gebied mag zonder straf worden opgepakt, schoongemaakt en gedropt binnen een clublengte direct achter de de oorspronkelijke ligplaats van de bal, maar niet dichter bij de hole.

De dropzone is hierdoor dus aanzienlijk vergroot ten opzichte van de oude regels en het is nu ook toegestaan om een ingebedde bal in de rough te ontwijken.

De termen ‘fairway’ en ‘rough’ komen in de ‘Spelerseditie van de Golfregels’ van januari 2019 niet meer voor. In plaats daarvan hebben we het nu over het algemene gebied.

Algemene gebied

Het algemene gebied bestaat uit de hele baan, behalve de vier speciale gebieden. Dat zijn:

  • De afslagplaats op de hole die je speelt
  • De green op de hole die je speelt
  • Alle hindernissen
  • Alle bunkers
Wanneer is een bal ingebed?

Niet wanneer hij alleen maar diep in het gras ligt: minstens een gedeelte van de bal moet onder het niveau van het grondoppervlak in zijn eigen pitchmark liggen. Hij hoeft dat grondoppervlak niet per se te raken. De illustratie laat zien wanneer een bal als ingebed wordt beschouwd.

diagram16-3a-wanneer-is-de-bal-ingebed-nl_translation

Waar moet je droppen?

De bal moet volgens de nieuwe regels gedropt worden in de dropzone. Dat wil zeggen, binnen 1 clublengte van het ‘referentiepunt’, niet dichter bij de hole. Het referentiepunt is het punt direct achter de oorspronkelijke ligplaats van de bal.

diagram16-3b-ontwijken-van-ingebedde-bal-nl_translation

Aan de illustratie is te zien dat de nieuwe dropzone een stuk groter is dan onder de oude regels, toen de bal op het dichtstbijzijnde punt van de ‘inslag’ gedropt moest worden.

Hoe groot het voordeel van droppen volgens de nieuwe regels kan zijn blijkt uit het volgende filmpje:

Tot slot

Blijven er vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met de H&R-commissie. Veel speelplezier!

De Handicap- en Regelcommissie: hrc@dehoogerotterdamsche.nl

Nieuwjaarsreceptie 5 januari 2020

Het bestuur en alle medewerkers van De Hooge Rotterdamsche wensen u een fijne jaarwisseling en sportief 2020! Op zondag 5 januari om 16:00 uur bent u van harte welkom om samen met het bestuur het glas te heffen op het nieuwe jaar.