Nieuwsbrief 31 augustus 2018

Namens de Baancommissie

Beste golfvrienden van De Hooge Rotterdamsche,

Na de zeer droge periode kunnen we blij zijn dat ‘onze’ baan deze met verve – en veel beter dan veel andere banen in de omgeving – heeft doorstaan. Natuurlijk speelt de fairway beregening daarin een rol, maar de inzet en inspanning van onze greenkeepers  hierin kunnen niet genoeg geroemd worden!

We willen natuurlijk allemaal dat de baan in een zo optimaal mogelijke conditie is en blijft, zodat het een genot mag blijven om er te spelen.
Omdat wij, als baancommissie, recentelijk een aantal – soms kleinere, soms wat grotere – zaken tegenkomen die daar o.i. niet aan bijdragen, willen we deze graag onder de aandacht van een ieder brengen.

Sommige van de hieronder genoemde zaken zullen voor de meesten van jullie vanzelfsprekend en niet van toepassing zijn, maar herhaling kan nooit kwaad.

DRIVING RANGE:

 • De door de baan verschafte oefen-tees op de Driving Range lijken wel heel snel ‘kapot’ te gaan of te verdwijnen. Daarom het verzoek om deze niet als persoonlijk eigendom te beschouwen en dus mee te nemen en/of aan te passen aan persoonlijke hoogtevoorkeur.
 • Er worden de laatste tijd steeds vaker Driving Range ballen in de baan aangetroffen ver van de Range zelf. Het is absoluut niet de bedoeling noch toegestaan om met Driving Range ballen de baan in te gaan. Formeel is er zelfs sprake van diefstal.

OP EN ROND DE GREENS:

 • Dat pitchmarks gerepareerd behoren te worden, lijkt vanzelfsprekend, maar helaas niet altijd de praktijk, gezien het aantal niet gerepareerde pitchmarks. Als we het allemaal consequent doen, dan komt dat de kwaliteit van de greens zeer ten goede.

De correcte manier hoe dat te doen is recentelijk nog in de nieuwsbrief verschenen.

Een pitchfork onder in de tas hoort niet bij een golfer met verantwoordelijkheidsgevoel…..

 • De greenkeeping heeft de laatste tijd extra moeite gestoken in het steken van optimale, mooi gedefinieerde holes. Omdat de cups 3 keer per week verplaatst worden, is het zaak om ze goed te behandelen, zodat ze ook nog op de dagen dat ze niet verplaatst worden in optima forma blijven.
  Het uitnemen en plaatsen van de vlag kan, indien minder zorgvuldig uitgevoerd, de randen van de holes beschadigen. Daarom de vlag graag altijd loodrecht terugplaatsen en met zorg. De vlag met beleid neerleggen i.p.v. gooien of laten vallen is belangrijk om ook andere beschadigingen aan de green te voorkomen.
 • De bal uit de hole halen: Bij voorkeur met de hand en vanzelfsprekend zonder de vlag in de hole, zodat beschadigingen van de rand voorkomen worden. Mocht u een ‘zuignap’ op de putter nodig hebben vanwege eventuele rugproblemen, dan geldt daarvoor hetzelfde als bij de vlag, loodrecht en voorzichtig graag.
  De bal uit de hole halen met een putter (het schijnt dat er nog steeds mensen zijn die dat doen……..) is absoluut ‘not done’, want leidt bijna gegarandeerd tot een beschadiging van de rand.
 • Trolleys op/over de fringe: Op sommige banen is het ronduit verboden om met trolleys etc. de voorgreens en het gebied tussen bunkers en greens te betreden. Bij de HR is dat (nog) niet zo, maar het zal duidelijk zijn dat het de kwaliteit van de voorgreens niet bevordert, ergo chippen daarvandaan moeilijker maakt, en het zou dus eigenlijk niet moeten gebeuren!

BUNKERS:

 • Nog een vanzelfsprekende: na een bunkerslag harken we de bunker, zodat de spelers na ons niet in voetstappen etc. komen te liggen!
 • Minder vanzelfsprekend, maar net zo belangrijk: (Green) bunkers hebben vrijwel altijd een ‘lage’ en een ‘hoge’ (=greenzijde) kant. Het betreden van bunkers om van daar een slag te doen, dient altijd te gebeuren aan de ‘lage’ kant.
  De ‘hoge’ kant is veel kwetsbaarder voor beschadigingen. Betekent misschien wat meer harken, maar draagt bij aan het behoud van de baan.

DOOR DE BAAN:

 • Divots terugleggen (misschien nu wat minder van toepassing door de droogte) doen we allemaal…
 • Sigaren- en sigarettenpeuken horen niet op een golfbaan, noch ander afval. Dus graag de moeite nemen om die zaken op een geëigende manier te verwijderen. Er staan prullenbakken genoeg en bij de receptie kunt u een speciale golfasbak kopen.

Eén van de eigenschappen van goede golfers is dat ze respect tonen voor de golfcourse en dat ze een gemeenschapsgevoel hebben met andere golfers.
Leg een éxtra divot terug, repareer uw pitchmark en ook 1 of 2 andere, die eerdere spelers vergaten.
Leg de vlag neer i.p.v. te laten vallen en repareer eventuele spikemarks rond de hole nadat u uitgeholed heeft.

Als u blikjes, flesjes of andere zaken vindt op de baan, raap ze op en gooi ze in de volgende prullenbak.

Als de baan schoon is, zullen anderen het voorbeeld volgen en niet gauw rommel achterlaten. Als we met zijn allen zorgdragen voor een schone en goede baan, zullen anderen het voorbeeld volgen.

Dank voor uw aandacht,

De baancommissie.

Onbemande maaimachines op de golfbaan

De Enk Groen & Golf zet al geruime tijd op diverse golfbanen gerobotiseerde greenmaaiers en  fairwaymaaiers in voor het onderhoud. Deze apparatuur werkt op basis van GPS en slimme besturingssoftware en kan volledig onbemand maaien. Sinds begin september 2018 werken de specialisten van De Enk Groen & Golf ook op golfbaan De Hooge Rotterdamsche met deze innovatieve oplossing: DynaMow.

Voor het golfbaanonderhoud is De Enk Groen & Golf voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van het werk te verbeteren en waar mogelijk kostenbesparingen te realiseren. DynaMow staat voor dynamisch maaien en is ontwikkeld in samenwerking met TerraTroniq. Maaipatronen worden dynamisch berekend op basis van het te maaien oppervlak en het omliggende werkgebied. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de werkbreedte, de gewenste maairichting, de draaicirkel van de machine en de ruimte waarin mag worden gekeerd. Het systeem kan voor elk maaioppervlak verschillende maairoutes berekenen waardoor er elke maaibeurt vanuit een andere richting wordt gemaaid. Hiermee wordt onder meer insporing vermeden. Na het berekenen van de maairoutes wordt de maaier op het startpunt gezet en vervolgens gaat alles automatisch: rijden, sturen, heffen, zakken, gas geven, enzovoorts. Het maai- en werkgebied wordt éénmalig ingesteld door langs de rand van deze gebieden te rijden. Gerobotiseerd maaien geeft een zeer nauwkeurig en consistent resultaat.

Uitgangspunt voor de robot is een standaard fabrieksmaaimachine waarop het DynaMow besturingssysteem is geïntegreerd. Met onder meer centimeter precieze RTK-GPS, sensoren, actuatoren en een touch screen bedieningspaneel kan de maaier volledig worden aangestuurd. De operator blijft in de buurt en kan indien nodig op elk gewenst moment ingrijpen. Het systeem is een ‘add-on’, dit betekent dat de machine ook handmatig te bedienen blijft.

Veiligheid
De maaiers zijn uitgerust met verschillende detectiesystemen, laser, RADAR en akoestische (parkeer)sensoren, deze werken samen om de machine veilig voor obstakels te laten stoppen. De RADAR en akoestische sensoren zijn zowel op de voor- als achterzijde van de machines geplaatst. De obstakeldetectie werkt als volgt: als er zich een obstakel voor of achter de machine bevindt nemen de RADAR sensoren dit op een afstand van ca. 4 meter waar. Vervolgens mindert de machine vaart (stapvoets) zodat de akoestische sensoren ‘de tijd krijgen’ om nogmaals te bevestigen dat er zich een obstakel voor of achter de machine bevindt. Als de akoestische (parkeer)sensoren het obstakel waarnemen stopt de machine onmiddellijk, ca. 50 cm voor het obstakel. Met de laser aan de voorzijde zal de machine afremmen op 5 meter en laten stoppen op ongeveer 1 meter vanaf de machine. De laser hangt boven aan het dak en zal tijdens het maaien heen en weer bewegen om zo heel het gebied af te scannen op obstakels.

Wanneer het obstakel is verwijderd en alle sensoren 30 seconden lang geen obstakel hebben waargenomen is de kust veilig en gaat de maaier weer verder met zijn werk. Als er langer dan drie minuten een obstakel blijft gedetecteerd gaat de machine in de beveiliging en wordt er een SMS gestuurd naar de greenkeeper en gaat deze kijken wat het probleem is.
Achter op de machines zit een rode noodstop, wanneer deze wordt ingedrukt gaat onmiddellijk de motor uit.

Werkvolgorde
De maaimachines maaien de greens en fairways op een systematische manier: ze beginnen aan één zijde en werken dan baan voor baan naar de andere zijde. Als laatste wordt een rondje om de fairway of green gemaaid. Nadat de ene fairway is gemaaid rijdt de machine zelfstandig naar de volgende fairway en begint dan weer vanaf één zijde te maaien.

Robotmaaiers en het golfspel
Er wordt getracht de maaiwerkzaamheden zoveel mogelijk voor het openen van de baan te hebben afgerond, desondanks kunt u een robotmaaier tijdens het golfspel tegen komen:

U kunt tijdens het maaien van de machine op de fairway gewoon doorspelen, daardoor kan het gebeuren dat uw golfbal precies in de baan van de maaier terecht komt. De bal komt dan tegen de voorrollen van de machine aan en wordt dan ‘weggetikt’ naar de zijkant van de machine. Probeer niet de bal op het laatste moment voor de machine weg te pakken.

“Wat te doen als de bal van ligplaats is veranderd door de maaimachine?

Aangezien de machine een zogenaamde outside agency is, dient de bal (uiteraard nadat de machine buiten bereik is), zonder straf te worden gedropt op de geschatte oorspronkelijke ligplaats.

In geval dat de bal door de machine van richting wordt veranderd tijdens de balvlucht: bal spelen zoals hij ligt”.

Houd ruim afstand en probeer rekening te houden met de werkvolgorde (baan voor baan) en zet uw buggy of trolley niet in de baan (of volgende baan) van de machine.

Bij het rijden van fairway naar fairway moet de machine soms ook de paden volgen. Als u de machine tegenkomt kunt u het beste even opzij stappen. De machine kan dan ongehinderd door.

Nieuwe driving range ballen

Vanaf 11 september zullen er op de driving range 20.000 nieuwe driving range ballen in gebruik worden genomen, mede dankzij sponsor HLB Den Hartog.

Deze ballen zijn hebben andere kenmerken dan de nu gebruikte range ballen:

 • Langere levensduur
 • One piece bal
 • Schil kan niet breken zoals bij two piece bal
 • Licht afstandsverlies (bij afstanden verder dan 100 meter) t.o.v. een normale golfbal, ongeveer 20%.
 • Opdruk langer houdbaar
 • Ander geluid bij raken van de bal

Wij hopen hiermee duurzamer om te gaan met het gebruik van de driving range ballen.

Data NGF competitie zijn bekend

De data van NGF competitie 2019 zijn recent bekend gemaakt. Een volledig overzicht vindt u hier.

 • Voor de teams die op zondag spelen begint de competitie op 31 maart 2019 en de laatste reguliere speeldag is op 12 mei 2018. In deze periode zijn er twee zondagen waarop niet gespeeld wordt, namelijk 22 april 2019 (Pasen) en 5 mei 2019 (Bevrijdingsdag).
 • Voor de senioren de competitie voor de dames op donderdag 11 april 2019 en voor de heren een dag later op vrijdag 12 april 2019. Bij zowel de dames als heren senioren is er dit jaar geen onderbreking tijdens de competitie en hun laatste reguliere speeldag is respectievelijk op donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2019.
 • De dames die dinsdag competitie spelen beginnen op 2 april 2019 en eindigen op 7 mei 2019. Op 30 april 2019 is er in deze competitie geen speelronde.
 • Voor alle competities vallen de reservedagen in week 20 (14 t/m 19 mei 2019) en eventuele promotiewedstrijden worden gespeeld in week 21 (21 t/m 26 mei 2019).
 • De jeugdcompetitie vindt plaats op zondag in de periode 2 juni t/m 7 juli 2019, eventuele promotiewedstrijden worden gespeeld op 14 juli 2019.

U kunt zich opgeven voor de NGF competitie via het online golf systeem. Dit werkt net zoals het inschrijven voor de wedstrijden. De diverse competities vindt u op 1 oktober 2018 onder het kopje wedstrijden (maand oktober).

Terugblik Golf3Daagse 2018

De Golf3Daagse op 10, 11 en 12 augustus was een groot succes. Passend bij het thema ‘Golfsafari’ is er op vrijdag en zaterdag gejaagd op de Big Five. Aan iedere vlag hing een dierenkaart en op de holes met de dierenkaarten van de Big Five (Olifant, Leeuw, Neushoorn, Buffel en Luipaard) werden de scores verdubbeld. Met 100 deelnemers op vrijdag, 156 op zaterdag en 75 op zondag zijn alle speeldagen druk bezocht. Op vrijdag is op hole 11 door Yin Biemond een hole-in-one geslagen!

Als commissie blikken we terug op drie gezellige en geslaagde golfdagen: enthousiaste deelnemers, een goede sfeer en prima golfweer. De foto’s die deze drie dagen gemaakt zijn van flights en de winnende teams kunt u hier terug vinden.

Graag bedanken wij de sponsoren en deelnemers. We hopen dat u volgend jaar weer van de partij bent.

Dirk Luger, Ineke van der Knaap, Mireille Intres, Bas & Nicolette Zwijnenburg

Rijnmond Open Golf opnieuw groot succes!

Afgelopen weekend vond de 9e editie van het Rijnmond Open Golf, hét golftoernooi voor topamateurs, plaats. In totaal hadden zich 135 deelnemers ingeschreven. Er speelden 52 heren en 9 dames in het finaleweekend 2 rondes strokeplay op zaterdag en 1 ronde op zondag.

De winnaars
De ranglijst na de twee rondes op zaterdag bij de heren beloofde een spannende finale. Nick Cornielje, van Princenbosch, verdedigde zijn koppositie en kwam op een eindtotaal van 223 slagen. Echter wist Martijn van der steen, van de Koninklijke Haagse Golf & Country Club, een prachtige ronde van 71 slagen binnen te brengen. Hiermee eindigde hij met 218 slagen als winnaar.

Bij de dames was Jennifer Sepers, van Golfclub Broekpolder, superieur. Met rondes van 75, 76 en 79 slagen kwam zij op een totaal van 230 slagen. Angie T Nguyen en Denise van Raalte eindigde hierachter met 257 slagen.

Uitslag heren:

 1. Martijn van der Steen van de Koninklijke Haagsche Golf & Country Club met 218 slagen (75, 72, 71)
 2. Nick Cornielje van Golfclub Princenbosch met 223 slagen (74, 72, 77)
 3. Johan Sepers, Broekpolder met 228 slagen (71, 82, 75).

Uitslag dames:

 1. Jennifer Sepers van Broekpolder met 230 slagen (75, 76, 79)
 2. Denise van Raalte van Golfclub Merwelanden met 257 slagen (85, 87, 85)
 3. Angie-Trang Nguyen van Golfclub Prise d’Eau met 257 slagen (80, 97, 80).

Uitslag seniorentoernooi

 1. Eric Brommert van De Hooge Rotterdamsche met 244 slagen (82, 80, 82)
 2. John Weber van De Swinkelsche met 251 slagen (84, 90, 77)
 3. Annemiek de Langen van De Hooge Rotterdamsche met 261 slagen (83, 89, 89).

Bekijk hier alle uitslagen.

Rijnmond Business Trophy
Vrijdag werd er gespeeld om de Rijnmond Business Trophy, een wedstrijd voor de sponsoren die het Rijnmond Open Golf mogelijk maken. Winnaars van 2018 zijn: Insinger Gilissen en Van Sikkelerus & Ray. Wij danken alle sponsoren voor hun bijdrage aan dit toernooi!

Vrijwilligers bedankt!
Zonder vrijwilligers, geen Rijnmond Open Golf. Graag bedanken wij de wedstrijdleiding, spotters, starters, referees en alle andere vrijwilligers voor hun inzet!

Zomeravond Competitie

5 september a.s. is helaas alweer de laatste wedstrijd van de zomeravond competitie (ZAC). De 1e starttijd is om 17.00 uur en de laatste om ca. 18.15. Er wordt van zowel hole 1 als hole 10 gestart.

Aan de hand van de uitslagen lijst t/m 22 augustus j.l. zullen wij bepalen of u op hole 1 of op hole 10 start. Wij verzoeken iedereen vriendelijk om als u geen score meer heeft uw bal op te rapen en door te lopen, anders komen de laatste deelnemers in het donker terug of kunnen de laatste holes niet spelen. Alvast bedankt namens de late starters.

Op de laatste avond is ook de prijs uitreiking, deze zal plaats vinden tijdens het slotdiner. Op een relaxte manier (met een drankje erbij) zullen wij  rond/nabij de open haard met elkaar van gedachten wisselen over het afgelopen seizoen. Er worden diverse kleine gerechtjes geserveerd.

Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen als u allen blijft eten. Mocht u liever niet willen mee eten, blijft u dan wel graag tot de prijsuitreiking. Er is voor iedere deelnemer een attentie.

Namens de ZAC,
Ineke v.d. Knaap, Ernst Olree en Martin Reuver.

Nieuws wedstrijdcommissie

3-stokkenwedstrijd – 22 september
Op 22 september a.s. organiseert de wedstrijdcommissie een 3-stokkenwedstrijd waarvoor u zich vanaf vandaag kunt inschrijven. Bij deze spelvorm neemt elke speler zijn putter mee plus 3 aanvullende clubs naar keuze. Met deze clubs wordt een stablefordwedstrijd gespeeld. Slimme stokkenkeuze is dus van belang! Welke clubs kiest u?

Uitslag Monthly Medal A – 19 augustus
Nico van Leeuwen is de winnaar van de Monthly Medal A van 19 augustus.

 1. Nico van Leeuwen (bruto 75, netto 65)
 2. Marc Bovy (bruto 81, netto 69)*
 3. Caya Huijbregts (bruto 81, 69)

*betere 2e 9.

De Wedstrijdcommissie

mma-198-2