Nieuwsbrief 31 mei 2019

12de Algemene Vergadering, 27 mei 2019

De vergadering werd voorgezeten door voorzitter Ajo Duymaer van Twist en bijgewoond door ruim 50 leden.
Een moment van stilte werd bij aanvang in acht genomen i.v.m. het overlijden van Joop van de Berg en Henk Zuiderwijk.
Yin Biemond en Thijs Beetstra zijn gefeliciteerd met het behalen van examen Regelcommissaris I.

De kampioenen van de competitie zijn, met applaus van de ALV, in het zonnetje gezet door de voorzitter;  Dames 1 (36 holes), Dames Senioren 1 en Heren 1 (36 holes).

Elize Hammer is door de ALV benoemd als 3de lid van de commissie Beroep en Advies. Het reglement van de commissie is door de ALV vastgesteld.

Corrie van Velzen is door de ALV benoemd als 3de lid van de Kascommissie en het reglement van de commissie is door de leden vastgesteld.

Bestuurssamenstelling:

  • aftredend en herkiesbaar en herkozen is secretaris Marijke Godwaldt.
  • aftredend en niet herkiesbaar is penningmeester Joost Koedoot.

Het bestuur bedankt Joost Koedoot voor zijn professionaliteit en inzet als penningmeester van de afgelopen 6 jaar.

De Golfclub heeft veel te danken aan de inzet en visie van Joost en de huidige financiële positie is daar het bewijs van.

  • Het bestuur stelt voor in zijn plaats Harry van Heesewijk te benoemen als penningmeester en dit is aangenomen door de leden. De ALV stemt in met de voordracht van het bestuur.

Benoeming Lid van Verdienste:
De kwalificatie Lid van Verdienste is bestemd voor die leden die zich op een speciale manier inzetten voor de vereniging, die zich loyaal opstellen maar ook kritisch de ontwikkelingen volgen.

Het Bestuur is zeer verheugd om Rick van ’t Klooster te benoemen tot lid ven verdienste en hem de beker te overhandigen. Rick is lid sinds 1992 , al 27 jaar, en was in 2011 al onderdeel van de marshall commissie. Sinds 2015 is Rick als caddiemaster/gastheer aangesteld. Het bestuur is Rick zeer erkentelijk voor de correcte wijze waarop hij hier uiting aan geeft.

Zowel de doorloopsnelheid in de baan als het gastheerschap wordt door Rick op professionele wijze in de praktijk gebracht. De Hooge Rotterdamsche ontvangt zeer regelmatig complimenten over caddiemaster Rick. Bovendien is de goede waardering op Leading Courses is voornamelijk toe te wijzen aan Rick aangezien hij ook vele gastspelers erop attendeert om een review op deze website achter te laten. Het is het bestuur een eer om de Beker van verdienste 2019 te mogen uitreiken aan Rick van ’t Klooster.

De notulen van 26 november 2018 zijn vastgesteld door de ALV nadat de voorzitter enkele vragen van leden van die vergadering had toegelicht.

Het inhoudelijk jaarverslag 2018 is vastgesteld door de ALV nadat bestuurslid Tjeerd Veenstra extra toelichting heeft gegeven op gespeelde ronden in 2018 en de omzettingen van lidmaatschappen en abonnementen.

De jaarrekening 2018 is besproken door penningmeester Joost Koedoot. Hij gaf tevens een overzicht van de investeringen sinds zijn aantreden.
Joost gaf eveneens toelichting op een strategische analyse met als doel de leden inzicht te geven in kostprijs van een ronde en de daadwerkelijk gespeelde ronden van onze leden.
Het bestuur zal zich hierin verder verdiepen, met name over een eerlijker prijsbeleid cq speelmogelijkheden voor de diverse leden doelgroepen. Daarbij wijst de voorzitter naar de ALV van de NGF van afgelopen zaterdag. Een belangrijk onderdeel van de alv was een voorlichting over het onderzoek naar productdifferentiatie dat de NGF wil gaan uitvoeren voor de Nederlandse golfclubs en de sector. Het betreft een uitgebreide enquête onder leden van alle golfclubs die zich inschrijven voor het onderzoek. De clubs krijgen hierdoor inzicht welke lidmaatschapsvormen en extra’s gewenst worden door hun leden. Een club of baan kan op basis van de uitkomsten kiezen voor het meest toekomstbestendige “lidmaatschapsmenu”.
Nadat de kascommissie de ALV had geadviseerd in te stemmen met de jaarrekening van 2018, werd aan het bestuur decharge verleend.

De gehele presentatie van het bestuur treft u in OGS in uw profiel bij documenten.
De gehele presentatie van het bestuur treft u in OGS in uw profiel bij documenten.

Het bestuur dankt alle leden voor hun vele blijken van waardering m.b.t. het behaalde resultaat van 2018 en de positieve sfeer in de vergadering.

Joost-Rick-ALV

Verkeershinder Rottebandreef

De Rottebandreef krijgt een nieuwe asfaltlaag. Daarom is een deel van de weg tussen 17 juni en 7 juli afgesloten voor autoverkeer. Ter plekke is een omleidingsroute aangegeven, bedrijven en woningen blijven bereikbaar. Verkeer moet rekening houden met vertraging, doorgaand verkeer kan de Rottebandreef beter mijden.

De fietspaden blijven open.

Overzicht asfalteren Rottebandreef

Wij spelen Ready Golf op onze golfbaan!

De snelheid van het spel op een baan of in een wedstrijd is soms zo traag dat golfers het plezier in de sport verliezen. Ready golf betekent dat je speelt zodra het kan mits het veilig is – ook al is het nog niet jouw beurt. Hieronder volgen 2 tips:

Eerst slaan, dan zoeken
Je medespeler heeft de bal in het bos geslagen en jouw bal ligt prachtig op de fairway. Sla dan eerst je eigen bal op de fairway en ga daarna helpen met zoeken. Dat kan behoorlijk wat tijd schelen.

Voor de green eerst
Jouw bal ligt aan de voorkant van de green en de bal van je medespeler ligt over de green. Chip jouw bal dan eerst vanaf de voorkant van de green zodat je medespeler de tijd heeft om naar de achterkant van de green te lopen.Ready-golf-31-mei

Golfschool Hole-in-one challenge – 8 juni

Op zaterdag 8 juni  bent u van harte welkom op de ‘Golfschool hole-in-one challenge’. Van 15.00 tot 17:00 uur is er een speciale teebox op het terras. Vanaf deze teebox proberen we een hole-in-one te slaan op de green van hole 18.

Er is een prijs voor de neary, maar we gaan natuurlijk voor de hole in one! Meedoen? Stuur een e-mail naar fittingcenter@golfconsult.nl.

Hole-in-one-challenge

Golf3daagse 2019 – Inschrijving geopend!

De Golfdriedaagse 2019 staat in het teken van het 30-jarig bestaan van de golfclub! Viert u dit zesde lustrum met ons mee? De Jubileum-editie zal plaatsvinden op 9, 10 en 11 augustus. Hoe toevallig is het dat 9+10+11 ook 30 is! Passend bij het 30-jarig bestaan, hebben we nog leuke verrassende spelelementen in petto. Tevens zullen we aandacht vragen voor het goede doel ‘Spieren voor Spieren’ wat centraal staat in dit jubileumjaar.

De inschrijving voor het jaarlijks terugkerende driedaags golfevenement in augustus is geopend.

U kunt zich voor het weekend van 9, 10 en 11 augustus inschrijven om één, twee of drie dagen deel te nemen. Aanmelden kan t/m zaterdag 3 augustus via de online wedstrijdkalender.

Hier nog even een korte toelichting op de speeldagen en de kosten. De wedstrijden starten dagelijks om 11.00 uur via shotgun. Iedere dag bieden we u een ander programma. U kunt één, twee of drie dagen meedoen, aan u de keus.

Vrijdag 9 augustus: ‘Jubileumwedstrijd VIP’. Dit is de ‘Members Guestday’. U kunt een gast uitnodigen om samen met hem/haar een ronde te lopen in een flight van vier personen. U speelt samen met uw gast in één team. De speelvorm is Texas Scramble met volledige handicapverrekening (maximaal 36). Inschrijfgeld: € 70,- per koppel (lid + gast). (Bedrag is inclusief greenfee gast, koffie/thee met wat lekkers bij ontvangst, 2 lunchpakketten, drankje met borrelhap, avondmaaltijd.)

Zaterdag 10 augustus: ‘6e lustrumwedstrijd’.  Deze 6e lustrumwedstrijd wordt in teamverband gespeeld. Er is gelegenheid zelf uw team van zes personen samen te stellen. Bij individuele inschrijving zorgt de commissie voor de flightindeling. Inschrijfgeld: € 25,- per persoon. (Bedrag is inclusief koffie/thee met wat lekkers bij ontvangst, drankje met borrelhap, avondmaaltijd.)

Zondag 11 augustus: ‘Jubileum spierkracht’. Op deze dag wordt er gespeeld in flights van vier personen (maximale handicapverrekening 36). Iedereen speelt 18 holes de eigen bal, waarna alle individuele scores genoteerd worden. De beste score stableford telt voor de teamscore. Inschrijfgeld: € 15,- per persoon. (Bedrag is inclusief koffie/thee met wat lekkers bij ontvangst, eenvoudige avondmaaltijd.) Twilight-leden kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.

Met hulp van de sponsoren hebben we ook dit jaar weer mooie prijzen om uit te reiken. We zijn de Golfbaan en Golfschool de Hooge Rotterdamsche, Inducar, Werktalent, GS van den IJssel Olie & Transport en PinHigh Golftravel hiervoor zeer dankbaar.

Wij verzoeken u het inschrijfgeld (voor één of meerdere dagen) uiterlijk 1 augustus over te maken op bankrekeningnummer: NL 37 RABO 0160970210 ten name van Golfclub de Hooge Rotterdamsche, onder vermelding van G3D, de dagen waarvoor u zich inschrijft en namen van deelnemers.

Heeft u een vraag, mail met golf3daagse@gmail.com of bel met Nicolette Zwijnenburg: 06 51 56 62 72 of Bas Zwijnenburg: 06 54 63 29 19.

De Golf3daagse commissie bestaat uit Bas en Nicolette Zwijnenburg, Mireille Intres, Ineke van der Knaap en Dirk Luger

Logo_G3D_30-jaar_2019-web

Damesdag: vriendinnendag – 2 juli

Zin om te golfen met uw vriendin? Namens de Damesdag bent u op 2 juli samen met uw vriendin van harte welkom op de Vriendinnendag!

Het programma:

  • 9:30 uur – Ontvangst
  • 10:30 uur – Start wedstrijd (18-holes, Fourball Betterball, Stableford 100%)
  • 17:30 uur – Prijsuitreiking & diner (dagschotel en drankje)

Greenfee € 40,- indien uw vriendin geen lid is. Catering € 20,- p.p.

Nog nooit meegedaan met de damesdag, dan is dit uw kans! Schrijf u samen in met een vriendin, graag baan en handicap vermelden via OGS.
Wij zien jullie graag op dinsdag 2 juli en kijken uit naar een geslaagde dag.

Namens de Damesdagcommissie,
Laura Davidson
Voor meer informatie of vragen: tel. 06 21 46 46 74

Nieuws van de wedstrijdcommissie

Inschrijving CK Matchplay heren 
Laatste kans voor de heren om zich in te schrijven voor de voorrondes van het CK Matchplay! Inschrijving sluit zaterdag 1 juni, 20.00 uur. Het CK Matchplay zelf wordt gespeeld in het weekend van 7 en 8 september.

Golfschool Jachttrofee – 10 juni
U kunt zich nog aanmelden voor deze Texas Scramble shotgun teamwedstrijd op 2e Pinksterdag. Alle prijzen worden aangeboden door de golfschool. De wedstrijdleiding kan u indelen in een team, of u stelt zelf een team van 4 personen samen.Na afloop is er een Shaslik BBQ voor € 19,50 p.p.. Mocht u hieraan deel willen nemen verzoeken wij u dit te melden bij de bijzonderheden.

Monthly Medal A – 15 juni
Schrijf u nu in voor de Monthly Medal A wedstrijd op 15 juni. Deze strokeplaywedstrijd met handicap verrekening wordt gespeeld vanaf de back-tees (wit) en staat open voor inschrijving voor spelers met een handicap 0-18.

Ter herinnering: als u kiest om mee te spelen met de MMA, kunt u niet meedoen aan de Seizoenscup.

Winnaars eerste Seizoenscup
Afgelopen zaterdag 25 mei is de eerste Seizoenscup gespeeld.

De uitslag:

  1. Kitty Bijl, 41 stableford punten.
  2. Boyd de Groot, 36 stableford punten.
  3. Niek Baart, 35 stableford punten.

Winnaars van harte gefeliciteerd!
De volgende Seizoenscup wordt gespeeld op 29 juni.

Seizoenscup 1