Nieuwsbrief 4 januari 2019

Bestuursmededeling

Penningmeester Joost Koedoot

Joost Koedoot heeft te kennen gegeven dat hij na een periode van 6 jaar in mei 2019 het penningmeesterschap wil neerleggen. Joost heeft als penningmeester heel veel voor de vereniging betekend. Het bestuur is hem daar zeer erkentelijk voor.

Inmiddels heeft het bestuur Harry van Heesewijk bereid gevonden het penningmeesterschap over te nemen. Het bestuur zal hem daartoe voordragen in de ALV van mei 2019.

Uiteraard kunnen ook tegenkandidaten worden voorgedragen. De ALV zal uit de voorgedragen kandidaten de nieuwe penningmeester kiezen. De reden om deze informatie nu te delen is dat Harry van Heesewijk op dit moment lid is van de kascommissie.

Het bestuur en Harry van Heesewijk zelf zijn van mening dat, gelet op de kandidatuur, het niet juist is om de functie van lid van de kascommissie te continueren.

Daarom heeft Harry besloten het lidmaatschap van de kascommissie met ingang van januari 2019 te beëindigen. Het bestuur acht dit een juiste beslissing.

Horecamanager Sander Koopmans

Het bestuur is verheugd u mee te delen dat Sander Koopmans, na zijn half jaar als interim horecamanager, vanaf januari definitief is aangesteld als horecamanager.

Wij hebben er veel vertrouwen in dat de Brasserie onder leiding van Sander en chef-kok Dick in 2019 succesvol zal zijn.

Sander

Oud Hollandsche avond – 25 januari

Wat is er gezelliger dan in goed gezelschap aan lange tafels met elkaar genieten van een heerlijke wintermaaltijd?

Op vrijdag 25 januari kunt u vanaf 18:00 uur aanschuiven bij de oud Hollandsche avond in onze Brasserie! Onze Chef Dick bereidt voor u een 3-gangen diner met als hoofdgerecht diverse Hollandsche stamppotten. De avond wordt omlijst met Hollandsche muziek en entertainment.

U kunt zich aanmelden voor de prijs van € 22.50 p.p. op basis van reservering. Wacht niet te lang , het aantal plaatsen is beperkt door de lange tafels.

Reserveren kan telefonisch via 010 522 00 52 (keuze 2), per mail via brasserie@dehoogerotterdamsche.nl via het formulier op deze pagina.

HAHA

Sneeuwschimmel op enkele greens

Wat is het?
We hebben het hier over de sneeuwschimmel (Fusarium), een schimmel die houdt van vochtig, mild winterweer. Hij ontstaat onder de grond, tussen de wortels van het gras en breidt zich uit via schimmeldraden. Na de eerste infectie maakt de schimmel een ronde plek in het gras die in het midden oranje is en aan de randen wit. Die witte stipjes, dat zijn de sporen waarmee de schimmel zich uitbreidt. De wind blaast ze naar andere plekken waar de schimmel dan ook het gras aantast. Ook via schoenen en machines verspreiden ze zich.

Wat is eraan te doen?
In het verleden bestreden we deze schimmel met een middel dat vanwege de Green Deal niet meer gebruikt mag worden. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven die ook effectief afrekenen met de ongewenste gast. Allereerst zorgen we ervoor dat de omstandigheden in het gras niet optimaal zijn voor de sneeuwschimmel om te groeien. Dat betekent drooghouden en ervoor zorgen dat er weinig voeding in de bodem zit. Lucht en licht rondom de green zijn ook erg belangrijk. Het snoeien van bomen en struiken in de omgeving van de green kunnen bijdragen aan verbeteringen in de toekomst. Om te voorkomen dat de schimmel de kop op steekt, stoppen we al weken van tevoren met stikstof geven. We halen ook zo veel mogelijk de dauw van de grasplanten af. Eventueel kunnen we ook ijzer spuiten. Dat remt de schimmel in zijn groei.

Ander gras
De sneeuwschimmel voelt zich met name thuis in straatgras, het gras dat ook op onze greens veel voorkomt. Andere soorten zoals struisgrassen en roodzwenksoorten zijn minder gevoelig voor deze schimmel. Daarom hebben we een transitie in gang gezet en vervangen we het bestaande straatgras zo veel mogelijk voor de minder gevoelige soorten.

Tijdelijke ontsiering
Net als u zien wij die vervelende oranje plekken in het gras liever niet. We zetten allerlei duurzame middelen in om de sneeuwschimmel te voorkomen of uit te schakelen. Met sweepen en ventileren maken we het voor de schimmel moeilijk om zich te ontwikkelen en maken we het gras juist sterker. Heel veel reden tot zorgen is er overigens niet. Als het voorjaar komt en de weersomstandigheden veranderen, gaat deze ontsierende plaaggeest uit zichzelf weer weg.Schimmel-greens

Mededelingen Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie vraagt u aandacht voor het volgende:

 • De wedstrijdkalender is, voor de eerste drie maanden van 2019, iets aangepast.
 • De komende wintercompetitie speeldagen zijn op 13/1, 26/1, 17,2 en 3/3.
 • De wintercompetitie finale is op 3 maart. Indien er een wintercompetitiewedstrijd uitvalt dan is de finale op 17 maart.
 • Mocht u twijfelen of u wel wilt spelen beslis dan zo vroeg mogelijk. Zeg liever niet op het laatste moment af. U benadeelt hiermee de mensen op de reservelijst die graag hadden willen spelen.

De wedstrijdcommissie

Nieuwe regels & regelavonden

Per 1 januari zijn de nieuwe regels ingegaan. Het doel van de regelmodernisering: minder golfregels, eenvoudiger regels, vlotter spel. Golf wordt op die manier leuker en sneller. Graag lichten we de komende tijd in de nieuwsbrieven een aantal nieuwe regels toe.

Reminder: regelavonden: 17 en 23 januari
Wilt u meer weten over de nieuwe regels? De Handicap & regelcommissie organiseert op donderdag 17 januari en woensdag 23 januari regelavonden over de Nieuwe golfregels. De avonden zijn van 19:00 tot 21:00 uur en vinden plaats op De Hooge Rotterdamsche. U kunt zich inschrijven voor één van de twee avonden.

Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar yinbiemond@hotmail.com of door de inschrijflijst die op het prikbord hangt in te vullen.

Bal in hindernis

Waterhindernissen heten in de nieuwe regels hindernissen en hindernissen bestaan niet meer alleen uit water, het kunnen ook gebieden met woestijn, jungle, lava, rotsen en dergelijke zijn.

Als deze gebieden hindernissen zijn, dan zullen ze gemarkeerd zijn met rode of gele paaltjes.

Als een bal in een hindernis ligt mag je hem spelen zoals hij ligt of kiezen voor een drop met bijtelling van een strafslag. Bij het ontwijken van een hindernis zijn er altijd twee opties:

 • Een bal spelen van de plaats waar de oorspronkelijke bal is gespeeld (een drop met bijtelling van één strafslag).
 • Een bal droppen in een rechte lijn naar achteren, met bijtelling van één strafslag.

Deze procedure wordt uitgelegd in deze video:

Als uw bal in een rode hindernis komt, is er nog een derde optie: de hindernis zijwaarts ontwijken met bijtelling van één strafslag. Hoe dat moet wordt uitgelegd in deze video:

Lossen natuurlijke voorwerpen in hindernissen

Vanaf 1 januari 2019 geldt het volgende. Als u uw bal vindt in een hindernis en vanaf daar wilt spelen, dan gelden dezelfde regels als wanneer u de bal speelt vanaf de fairway of vanuit de rough. Dus voordat u gaat slaan mag u losse natuurlijke voorwerpen in de hindernis verplaatsen. U mag ook oefenswings maken waarbij de grond of het water in de hindernis geraakt wordt. U mag de club ook ‘grounden’ bij de bal als uw bal in een hindernis ligt.

Maar als u bij het weghalen van losse natuurlijke voorwerpen de bal beweegt, dan krijgt u daar wel één strafslag voor.

Vanaf 1 januari 2019 mag u ook in een bunker losse natuurlijke voorwerpen verwijderen. Voorbeelden van losse natuurlijke voorwerpen zijn: blaadjes, dennenappels, takken. Een bunker valt niet in de categorie “hindernissen”. Er mag in de bunker dus nog steeds niet geground worden in de buurt van de bal.

 

Afsluiting Herendag 2018

Maandag 17 december is het jaar 2018 afgesloten met het Kerstdiner. Voor de aanvang van het Kerstdiner was er gelegenheid om deel te nemen aan een 9-holes wedstrijd, waarna het middagprogramma een aanvang nam:

 • Opening door de voorzitter van de Herendag Commissie.
 • Een rondje “putten tegen de (wijn) fles” – vanaf 7 meter trachten de fles te raken, degene die dat lukte kreeg een fles wijn als beloning – er werden 6 uitstekende, dus rake, putts gemaakt.
 • Presentatie door Eric van Mieghem over de veranderingen in de golfregels ingaande 1 januari 2019 – een van duidelijke voorbeelden voorziene, interactieve presentatie, waarin de 25 belangrijkste veranderingen onder de loep werden genomen.

Om 18.00 uur werden we aan tafel gedirigeerd voor een voortreffelijke 3-gangen Kerstdiner. De voorzitter hield ons, gedurende de pauzes tussen gangen door, bezig met talrijke korte presentaties:

 • Statistische informatie over Deelnemers & slagen, Beste speler per hole, Aantal slagen per hole, etc. – ook in te zien op de site van de Herendagcommissie.
 • Prijzen werden er uitgereikt aan de winnaars van “De Heer van de Maand”- (april t/m september), degene die de meeste birdies had geslagen, de meeste keren de Neary, de Leary en de Longest, de meeste keren aanwezig was, de meeste keren heeft gewonnen, de Putter-trofee, etc. , er leek geen eind aan te komen.
 • De agenda voor het jaar 2019 werd doorgenomen, alsmede de punten uit de “Town Hall Meeting”, die eind september is gehouden.
 • Aan het eind van de avond werden het bedienend personeel en de koks uitgebreid bedankt voor hun inspanningen, niet alleen voor dit Kerstdiner maar voor het gehele jaar.
 • En gingen alle aanwezigen tenminste met één fles wijn naar huis.

Gedurende de gehele avond draaide er een foto-overzicht van verschillende Herendag-evenementen op een groot TV-scherm.

Een geslaagde afsluiting van een mooi golfjaar. Op naar 2019.

De Herendagcommissie

Seniorendag kerstdiner

Het traditionele seniorendag-kerstdiner werd dit jaar op donderdag 13 december 2018 gehouden. Vierendertig dames en heren seniorendag-golfers namen hieraan deel. Na een 9-holes wedstrijd werd er snel omgekleed voor de door de commissie aangeboden borrel, waar tevens de winnaars van de dag werden geprezen.

Tijdens de borrel werden we aangenaam verrast door de komst van de kerstman die, met een met cadeautjes gevulde golftrolley, luid bellend binnenviel. De kerstman presenteerde een quiz met vragen over het golfspel en over internationale golfgebeurtenissen. Steeds kreeg de eerst reagerende quizdeelnemer met het goede antwoord een cadeautje. Één enthousiaste winnaar mocht zelfs, zoals u op de foto kunt zien, ook even assistent-kerstman zijn.

Na de quiz, aan het eind van de borrel, werden de winnaars van de, in het afgelopen jaar over zes wedstrijden gespeelde, ladder- en superbal competities van hun welverdiende prijzen voorzien. Tot genoegen van de seniorencommissie was er dit jaar geen sprake van een “herenhegemonie” maar waren er ook dames bij de beste drie van beide competities. Vervolgens werd er een smakelijk 3-gangen diner met koffie toe geserveerd. Aan het eind van het diner liet de kok zich nog even zien. Hij was ingenomen met het waarderend geluid op zijn vraag of alles naar wens was, ook de bediening kreeg terecht een pluim.

Tevreden gingen we, na een zeer geslaagde avond en lang natafelen, naar huis.

De Seniorendagcommissie

Kerst-senioren