Stukje nieuwe regels nieuwsbrief

Etiquette: wees zorgzaam na het uitholen

In de nieuwe golfregels is er geen straf meer als de bal vanaf de green tegen een onbewaakte vlaggenstok wordt geputt. Maar sinds de invoering van deze nieuwe regel is er op golfbanen meer schade aan de hole en cup. Het is zaak dat golfers de bal met de hand – met de vingers – uit de hole halen én dat ze dit op een zorgzame manier doen. Er is maar weinig ruimte tussen de vlag en de rand van de hole dus het moet voorzichtig gebeuren. Als een green droog is, kan de rand van de hole inbrokkelen.

Zorgzaam omgaan met de hole is onderdeel van de etiquette: zorg voor de baan. Golfers worden geacht om de baan zo achter te laten als ze hem zelf graag zouden aantreffen en om schade aan de baan te beperken. Daarom is het belangrijk om divots terug te plaatsen, pitchmarks te repareren en bunkers aan te harken na een slag uit het zand. En om zorgzaam om te gaan met de hole waar de bal uiteindelijk in moet.