Super lidmaatschap

Samenwerking clubs leidt tot pilot Super-lidmaatschap

Een initiatief van vier golfclubs uit de provincie Zuid-Holland heeft geleid tot het zogenoemde “Super-lidmaatschap”. Het super-lidmaatschap is in deze vorm een unieke samenwerking in het golflandschap waarbij de vier clubs, Golfclub De Hooge Rotterdamsche, Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh, Golfclub Zeegersloot en Golf- & Countryclub Liemeer, een extra invulling geven aan het lid zijn van een vereniging. De leden van de vier clubs verkrijgen door het betalen van een extra bijdrage op de reguliere contributie onbeperkt speelrecht op de drie andere deelnemende golfbanen.

Kracht in samenwerking
Het golflandschap is aan diverse veranderingen onderhevig. Om in te spelen op de veranderende behoefte van de golfer, kijken golfclubs naar mogelijkheden om een lidmaatschap aantrekkelijker te maken. De wensen van de golfer staan hierin centraal. Golfclub De Hooge Rotterdamsche, Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh, Golfclub Zeegersloot en Golf- & Country Club Liemeer zijn reeds aan elkaar gelieerd via een ander samenwerkingsverband, ‘Samenwerkende Golfclubs West Nederland’.  Met het initiatief voor het ‘Super-lidmaatschap’ willen de vier deelnemende golfclubs  onderzoeken of deze verdergaande vorm van samenwerking succesvol kan zijn. De leden die hiervan gebruik willen maken, hebben de mogelijkheid om op de andere drie banen onbeperkt te spelen. Het lid betaalt daarvoor een extra bijdrage bovenop de reguliere contributie. Het overweldigende aantal reacties binnen de vier clubs laat zien dat diverse leden het initiatief omarmen.

 

Meerwaarde lidmaatschap
Aangezien deze vorm van samenwerking uniek is in de Randstad, is door de deelnemende golfclubs besloten om in het eerste jaar een pilot te houden. Deze pilot loopt van 1 februari 2015 tot en met 31 december 2015. In het najaar van 2015 zullen de deelnemende clubs de proef evalueren. Voornaamste uitgangspunt voor de samenwerking is het creëren van een meerwaarde van het lidmaatschap. Bij de evaluatie in het najaar zal dit onderdeel dan ook het zwaarste wegen. Een ander belangrijk onderdeel van deze evaluatie is het eventueel verhogen van het maximum aantal leden per club.

 

Inhoud Super-lidmaatschap
Door deel te nemen aan het super-lidmaatschap koopt het betreffende lid het zogenaamde speelrecht in. Door de extra bijdrage mag het lid onbeperkt spelen op de drie andere banen. Deelnemen aan clubactiviteiten of andere golfers introduceren mag echter alleen op de eigen club. Het speelrecht is op basis van beschikbaarheid van starttijden.

 

De voorwaarden voor het reserveren van starttijden zijn gelijk aan die van de leden van de betreffende golfbaan.

 

Voor meer informatie over het Super-lidmaatschap kunt u contact opnemen met:

Mevr. M.J. van der Klift

Mobiel:  06 54 90 75 27

Email: mj.vdklift@dehoogerotterdamsche.nl

 

Voor meer informatie over de deelnemende golfclubs kunt u de websites van de betreffende clubs raadplegen:

De Hooge Rotterdamsche

Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh

Golfclub Zeegersloot

Golf- & Countryclub Liemeer